Laatst bijgewerkt op: 21/06/2023

PRIVACYBELEID

Salonkee SA is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te Centre Orchimont, 36-38 Rangwee, L-2412 Luxemburg en ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B207855 ("Salonkee" of "wij"). Verwijzingen naar "u" en "uw" zijn naar personen buiten Salonkee (gebruikers van onze Website, klanten, prospects, leveranciers en sollicitanten).

Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt via de Website van Salonkee (https://www.salonkee.nl) ("Website") of het gebruik van onze contactgegevens waarnaar op de Website wordt verwezen (e-mails, telefoonnummers, post). Dit Privacybeleid moet worden gelezen in combinatie met het Cookiebeleid, dat hier te vinden is: https://salonkee.nl/cookie_policy. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de verwerking van gegevens van natuurlijke personen, niet van rechtspersonen.

Als u nog vragen hebt over deze Website of over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met contact.null@salonkee.salonkee.com.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld in verband met nieuwe functies op de Website of om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. Wij raden u daarom aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd op onze Website. Deze versie van het Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op bovengenoemde datum.

Wij hechten een groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig en rechtmatig worden verwerkt, en altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").

Inhoud

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

1.1

Salonkee is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

2.1

Wij verwerken rechtstreeks identificeerbare informatie over u wanneer u ons dergelijke persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld via een contactformulier op een van de pagina's van onze Website of via e-mail) of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of chat.

2.2

SDeze persoonsgegevens kunnen de volgende informatie bevatten:

 • Als u een account aanmaakt op onze Website: uw naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, bedrijf. Als u een account aanmaakt via Facebook, krijgen we ook toegang tot uw Facebook-profielfoto;
 • Betalingsgegevens om te betalen voor producten en/of diensten op de Website en transactiegeschiedenis. Wij ontvangen deze informatie van onze betalingsdienstaanbieders;
 • Als u solliciteerd voor een baan bij Salonkee: uw huidige functie en de naam van uw werkgever, de sector waarin u werkt, uw CV en sollicitatiebrief . Raadpleeg hier ons privacybeleid voor werving en selectie: https://salonkee.nl/recruitment-policy.
 • Als u onze website bezoekt, is ons cookiebeleid (https://salonkee.nl/cookie_policy) van toepassing.
 • Als u contact met ons opneemt via e-mail of de Intercom-chatbox (het communicatiemiddel onderaan rechts op onze website), slaan wij een verslag van dit gesprek op. Zo kunnen wij u bij toekomstige interacties beter helpen;
2.3

Wij verwerken ook bepaalde niet direct identificeerbare gegevens wanneer u onze Website bezoekt, zoals het type browser dat u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw IP-adres, enz.

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDSLAG?

3.1

Voor het technisch en functioneel beheer van de website.
Wij verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze Website en om de Website gebruiksvriendelijk te maken. Aan de hand van uw gegevens kunnen wij nagaan hoe onze Website wordt gebruikt en kunnen wij de inhoud en lay-out ervan verbeteren. Deze gegevens stellen ons ook in staat om onze Website adequaat te beveiligen. Wij voeren ook intern onderzoek en analyses uit om te zien hoe ons platform, onze producten en diensten worden gebruikt en hoe ons bedrijf functioneert.
Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de sites die u eerder heeft bezocht en het tijdstip en de duur van uw bezoek. Dit doen wij bijvoorbeeld door gebruik te maken van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid dat hier te vinden is: https://salonkee.nl/cookie_policy.
Wij verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van Salonkee om een goed functionerende en veilige Website aan te bieden.

3.2

Om u onze diensten aan te bieden en uw account te beheren.
Als u een van onze klanten bent, verwerken wij uw persoonsgegevens om u de diensten te verlenen die u ons hebt gevraagd en om u onze factuur te sturen.
Daartoe kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, uw mobiele nummer, uw geslacht, uw adres, uw e-mailadres, uw betalingsgegevens.
Wij verwerken deze gegevens voor de uitvoering van het contract met u. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij het contract niet uitvoeren en u onze diensten niet leveren.

3.3

Om u te contacteren.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om u per e-mail, telefoon, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de pushmeldingen van een mobiele applicatie, te contacteren met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, afspraken, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan. Wij verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren of u onze diensten niet leveren.

3.4

Om u op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten en voor direct marketing.
WWij verwerken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief en juridische updates, uitnodigingen voor seminars, workshops of andere evenementen.
Daartoe kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, uw functie, uw bedrijfsnaam, uw adres, uw e-mailadres en uw voorkeurtaal.
Wij verwerken deze gegevens op basis van onze legitieme belangen om onze prospects of klanten op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens (zie punt 6).

3.5

Om uw vragen te beantwoorden.
Als u ons telefonisch, via een contactformulier op de Website of per e-mail een vraag stelt, verwerken wij uw persoonsgegevens om die vraag te beantwoorden.
Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met Salonkee en andere door u verstrekte persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor het beantwoorden van uw vraag.
Wij verwerken deze gegevens op basis van onze legitieme belangen. Het staat u vrij ons uw persoonsgegevens te verstrekken en u kunt te allen tijde bezwaar maken (zie punt 6).

3.6

U te contacteren in het kader van een selectie- en aanwervingsprocedure.
Wanneer u via de website of per e-mail solliciteert naar een baan, verwerken wij uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen en uw sollicitatie op te volgen.
Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met Salonkee, uw cv en andere documenten die u ons verstrekt.
De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Raadpleeg hier ook ons privacybeleid voor aanwervingen: https://salonkee.nl/recruitment-policy.

3.7

Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.
Als u een klant van Salonkee bent, moeten wij voldoen aan bepaalde wettelijke en regelgevende verplichtingen zoals met betrekking tot anti-witwas, KYC-verklaringen en sanctiecontroles. We moeten ook voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.
Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met Salonkee en uw financiële gegevens.
De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op de noodzaak voor Salonkee om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen.

3.8

Onze eigen geschillen behandelen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om onze eigen geschillen te behandelen en onze rechten te beschermen en af te dwingen.
Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met Salonkee en uw financiële gegevens.
De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op onze legitieme belangen die bestaan in het kunnen waarborgen van onze rechten in geval van geschillen.

4. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

4.1

Website Hosting.
Salonkee maakt gebruik van Amazon Web Services (AWS) om de Website te beheren en te hosten. Salonkee heeft met deze entiteiten een verwerkersovereenkomst gesloten.

4.2

Analytics.
Wij kunnen een beroep doen op externe dienstverleners om het gebruik van onze Website te controleren en te analyseren.
Google Analytics is een webanalysedienst van Google voor het bijhouden en rapporteren van websiteverkeer. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Website te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
YU kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Website aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.
Ga voor meer informatie over de privacyprocedures van Google naar de webpagina Privacy & voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy.

4.3

Sociale media.
Via onze websites kunt u ons volgen op sociale mediakanalen, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Wij gebruiken deze knoppen niet om uw persoonsgegevens te delen met aanbieders van sociale media. Wanneer u op een volgknop klikt, verzamelt de desbetreffende aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u. Lees de privacyverklaring van elke aanbieder van sociale media waarmee u uw persoonsgegevens wilt delen.

4.4

Betalingsaanbieders.
Wij kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Website. In dat geval gebruiken wij diensten van derden van Adyen (Rokin 491012 KK Nederland) voor de verwerking van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).
Het privacybeleid van onze betalingsprovider Adyen kunt u hier bekijken (https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy).
Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze derde betalingsverwerkers, wier gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. De PCI-DSS vereisten helpen de veilige behandeling van betalingsinformatie te garanderen.
Wanneer u onze Website gebruikt om te betalen voor een product en/of dienst creditcard, betaalkaart, digitale portemonnee of andere betaalmethoden, kunnen wij u vragen informatie te verstrekken om deze transactie te vergemakkelijken en uw identiteit te verifiëren.

4.5

Andere derden.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • (Onder)aannemers om ons te helpen bij het vervullen van de bovengenoemde doeleinden;
 • Dienstverleners: om het gebruik van onze Website te monitoren en te analyseren, voor de verwerking van betalingen of om contact met u op te nemen.
  Bijvoorbeeld: u kunt binnen 24 uur voor uw afspraak een afspraakherinneringsbericht via SMS ontvangen door onze externe dienstverleners Spryng (Quellinstraat 49 2018 Antwerpen, België). U kunt deze SMS functie deactiveren door in te loggen op uw Salonkee profiel of door bij de partner salon aan te geven dat u dit soort diensten niet meer wenst te ontvangen.
 • Onze partners, waarvan u diensten aanvraagt: om uw reservering te beheren en af te ronden. Deze informatie is bestemd voor intern gebruik en, op uw verzoek, voor het beheer van loyaliteits- of marketingprogramma's.
 • ICT Service Providers en API's: om op een veilige en vertrouwelijke manier met u te kunnen communiceren op de site of via e-mail/SMS;
 • Gelieerde ondernemingen, zoals ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere ondernemingen waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben. Wij zullen deze filialen verplichten dit Privacybeleid na te leven;
 • Onze boekhouders, auditors, advocaten of soortgelijke adviseurs wanneer wij hen om professioneel advies vragen;
 • De balie, justitie, politie of administratieve autoriteiten indien wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, een bindend besluit van een administratieve autoriteit of een gerechtelijk bevel;
 • Investeerders en andere relevante derden in geval van een potentiële verkoop of andere zakelijke transactie met betrekking tot Salonkee;
 • Andere Website-gebruikers: wanneer u persoonlijke gegevens deelt of anderszins in de openbare ruimten met andere gebruikers interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten het publiek worden verspreid.

Salonkee deelt uw persoonsgegevens alleen met deze derden op voorwaarde dat zij voldoen aan de GDPR indien zij optreden als onafhankelijke controleurs, of op basis van een gegevensverwerkingsovereenkomst indien zij optreden als verwerkers. Voor een gedetailleerde lijst van deze derden kunt u per e-mail contact met ons opnemen via contact.null@salonkee.salonkee.com, of per post naar Centre Orchimont, 36-38 Rangwee, L-2412 Luxemburg.

5. WAAR SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP?

5.1

Salonkee gebruikt AWS services als hosting provider. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door: Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, Luxemburg 1855, Luxemburg (een dochteronderneming van Amazon.com Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, VS). Alle gegevens worden opgeslagen op AWS-servers in Frankfurt am Main (met mogelijke back-ups bij AWS Parijs of AWS in Amsterdam), en wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve (i) op uw verzoek, of (ii) voor zover dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. In het kader van het gebruik van bepaalde softwaretoepassingen kunnen persoonsgegevens echter tijdelijk worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval wordt een passend beschermingsniveau geboden door het gebruik van de standaardclausules van de Europese Commissie.
Meer informatie over de gegevensbescherming van de dienstverlener vindt u hier: https://aws.amazon.com/de/privacy.

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

6.1

Salonkee neemt redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of enige andere ongeoorloofde verwerking. Bovendien zijn onze werknemers en aannemers die diensten verlenen met betrekking tot onze informatiesystemen verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die wij bezitten te respecteren. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebeurtenissen die het gevolg zijn van onbevoegde toegang tot uw persoonlijke informatie, in het geval van oneerbiedig gebruikersgedrag.

6.2

Salonkee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden opgeslagen. We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven. De door Salonkee gehanteerde bewaartermijnen houden rekening met de wet- en regelgeving die voor bepaalde categorieën gegevens een specifieke bewaartermijn oplegt, alsmede met de aanbevelingen van de CNPD betreffende bepaalde soorten gegevensverwerking. Deze bewaartermijnen kunnen oplopen tot de wettelijke verjaringstermijn van 10 jaar voor alle commerciële zaken. Wij kunnen uw gegevens ook archiveren tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen (in sommige gevallen tot 30 jaar), om redenen die rechtstreeks verband houden met de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

6.3

Wij bewaren ook Gebruiksgegevens (d.w.z. gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Website of door de Website-infrastructuur zelf, voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Website te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

6.4

Als u wilt weten hoe lang wij uw persoonsgegevens voor een bepaald doel bewaren, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via contact.null@salonkee.salonkee.com, of per post naar Centre Orchimont, 36-38 Rangwee, L-2412 Luxemburg.

7. WELKE RECHTEN HEEFT U EN HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

7.1

Uw rechten:

 • U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Zo kunt u nagaan welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen. Zo kunt u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken corrigeren of aanvullen.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wissen. Hiermee kunt u de persoonsgegevens die wij over u verwerken definitief verwijderen. Wij zijn niet altijd verplicht om uw persoonsgegevens op uw verzoek te wissen - dit recht geldt alleen in de gevallen en in de mate waarin de wet daarin voorziet.
 • U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Zo kunt u ons gebruik van uw persoonsgegevens bevriezen zonder ze te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek te beperken - dit recht geldt alleen in de gevallen en in de mate waarin de wet daarin voorziet.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet altijd verplicht uw bezwaar te accepteren - dit recht geldt alleen als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • U hebt het recht uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 • U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, voor zover die verwerking plaatsvindt ten behoeve van legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Wij mogen uw persoonsgegevens blijven verwerken indien wij "dwingende legitieme gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden" kunnen aantonen of indien wij deze nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
7.2

Om uw verzoek te kunnen verwerken, kunnen wij u vragen ons het volgende te verstrekken:

 • Uw naam en e-mailadres;
 • Een fotokopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart, om uw identiteit te verifiëren;
 • De reden waarom u uw recht op toegang, correctie, beperking, verwijdering, bezwaar, beperking of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen of uw toestemming wilt intrekken, indien van toepassing;
 • Uw handtekening en de datum van het verzoek;

U kunt uw verzoek op basis van bovenstaande rechten en uw klachten richten aan contact.null@salonkee.salonkee.com, of per post aan Centre Orchimont, 36-38 Rangwee, L-2412 Luxemburg.

Door onze Website te gebruiken, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op de wijze zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid vervangt elk eerder aangenomen beleid. Wij kunnen dit beleid te allen tijde wijzigen, dus controleer onze website regelmatig op eventuele updates. Als u niet akkoord gaat met een van de wijzigingen, adviseren wij u te stoppen met het gebruik van onze Website en de betreffende diensten.

DISCLAIMER: De Nederlandse versie is een vertaling van het origineel in het Engels en geldt enkel voor informatieve doeleinden. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert het Engelse origineel.

Salonkee S.A. 38, Rangwee L-2412, Luxembourg
Copyright © 2024 - Salonkee